Enerji Tüketimi,

Enerji, Her geçen gün gelişen teknoloji, iletişim ve rekabet ortamında en önemli girdi olarak öne çıkarken sürdürülebilir kalkınma içinde kişi başı enerji tüketimi en önemli unsurdur. Ülkemizde enerji tüketimi son 20 yılda her yıl ortalama %4 civarında artmaktadır. 2011 yılında enerji tüketimi yaklaşık 114 milyon TEP olarak gerçekleşirken, bu rakam Türkiye' yi dünyada en fazla enerji tüketen 25 ülkeden biri haline getirmiştir. EİE' nin yaptığı analizlerde 2020' de enerji tüketiminin 222 milyon TEP' e çıkması beklenmektedir. Artan enerji talebi ve kıt kaynaklar sebebiyle enerji verimliliğine yönelik politika ve stratejiler ülkemizde Şubat 2012' de yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Stratejisi ile devreye alınmıştır. Sanayi ve hizmetler sektörlerinde enerji yoğunluğunu ve enerji kayıplarını azaltmak, enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümünü sağlamak, ileri teknoloji kullanımını arttırmayı hedeflemektedir.

LED' ler enerji verimliliğinin yanı sıra, birim güç başına ışık parlaklıkları ve renksel geri verimleri ile tüm geleneksel aydınlatma ürünlerinden daha verimli ve geleceğin aydınlatma ürünleri imalatı ve tasarımında tercih edilir olacaktır. LED Teknolojisi ile birlikte armatür imalatında klasik mekanik üretimlerden, elektronik ağırlıkta, optik tasarımlarda gerektiren, kontrol ve kumanda sistemleriyle entegre, tasarım ve mühendislik çalışmaları ile katma değeri daha yüksek üretimlere geçiş sağlanmıştır.

Firmamız, 2013 yılı sonunda yeniden yapilanma surecine girerek ESD LED Laboratuvarı ve LED’li ürün geliştirmek için ciddi bir bütçe ayırmıştır.  Yapılan çalışmalara bu yönde hız verilerek yeni ve farklı tasarımlı LED ürünlerle 2014'te alanımızda ihracatta 1.lik hedeflenmektedir. Eskişehir tesisimizdeki LED ürünlerin üretimi için gerekli yatırımı tamamlarken; yeni LED ürünler Avrupa standardında (ESD şartlarında) üretilecektir. Gelişen LED teknolojiyle birlikte Aydınlatma Sektöründe değişen istek ve taleplere cevap verebilecektir.

ESD nedir?

ESD, Elektrostatik deşarj anlamına gelmektedir. ESD her gün, her yerde oluşur ve insan bunun en büyük sebebidir. LED'ler, belirli bir deşarj seviyesinden itibaren ESD’ye duyarlıdırlar. ESD ciddiye alınması gereken bir durumdur ve ürün yaşam döngüsünde gizli ESD tutarı çok büyüktür. ESD dayanımı, komponent üretimi aşamasında tedarikçi firma tarafından veya montaj sırasında arttırılabilir. Montaj ortamında ESD koruması; kullanılan komponentlerin dikkatli seçimiyle, iyonik hava akımıyla, topraklamanın sağlanmasıyla, montaj esnasında koruyucu, antistatik kıyafetler, aksesuarlar ve eğitimli personel ile sağlanmaktadır.

Türkiye’de aydınlatma sektörü, bütün dünyada olduğu gibi LED teknolojisiyle birlikte büyük bir değişim ve dönüşüm yaşamaktadır. LED‘le birlikte bir çok firma aydınlatma sektörüne girerken; bir çok esnaf içinden standart dışı ürünler ithal edip piyasaya sunulmaktadır. Bu da haksız rekabete yol açmaktadır. Ancak ülke çıkarı için belirli standartlar konmalı ve bu standartlarda olmayan ürünlerin ithalatı engellenmelidir. Veksan Aydınlatma olarak; sektöründe öncü, rekabetçi ve değer yaratan bir marka olmayı hedeflerken; Ar-Ge ve inovatif projeler ile kuruluşundan bu yana Ar-Ge ve Ür-Ge'ye ayırdığı bütçe sayesinde global bir marka yaratmayı başarmıştır. Eskişehir tesisimiz, tasarım ve mühendis ekibi ile LED tasarım üssü haline gelecektir. İhracat ağırlıklı üretimimizle kazandığımız nitelikli bilgi birikimimizi kullanarak; sürekli yenilenen LED teknolojiyle kendimizi yenileyerek, müşterilerimizi doğru aydınlatma konusunda bilgilendirmeyi ve fark yaratmayı hedefliyoruz.

Tridonic Garanti Koşulları EN
Tridonic Test Raporu LM80 QLE
Tridonic Test Raporu LM80 LLE24
Tridonic Test Raporu LM80 DLE G2
Tridonic Test Raporu LM80 CLE220
VEKSAN LED Ürünler için buraya tıklayınız.>>